logo

Merkez Bankasında Son Durum

Merkez Bankası’nın ekonomistlere yaptığı sunumda, çekirdek enflasyon eğilimindeki iyileşmenin sınırlı olması likidite politikasındaki sıkı duruşun korunmasını gerektirdiği belirtildi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), ekonomistlere sunum yaptı. Sunumda, dış ticaret hadlerindeki olumlu gelişmeler ve tüketici kredilerinin ılımlı seyri cari dengedeki iyileşmeyi desteklediği, artan jeopolitik risklere karşın Avrupa Birliği ülkelerinin talebindeki artışın ihracat üzerindeki olumlu etkisi güçlenerek sürdüğü, yakın dönemde küresel oynaklıklarda bir miktar düşüş gözlendiği açıklandı. Ayrıca, Ağustos 2015 tarihli yol haritasında belirtilen politika araçlarının kullanılmaya başlanması da geniş bir faiz koridoruna duyulan ihtiyacı bir miktar azalttığı, bu doğrultuda kurulun, sadeleşme yönünde ölçülü bir adım atılmasına karar verdiği bildirildi. Bununla birlikte, çekirdek enflasyon eğilimindeki iyileşmenin sınırlı olması likidite politikasındaki sıkı duruşun korunmasını gerektirdiği belirtildi.
İKTİSADİ FAALİYET VE DENGELENME
Yapılan sunumda, Gayri Safi Yurtiçi Hasıla’nın (GSYİH) büyümesi dayanıklı ve istikrarlı seyrini korudu. Güven endeksleri oynak bir seyir izledi. Son dönemde sanayi üretiminde ılımlı artış eğilimi sürerken dış sipariş göstergelerinde bir miktar bozulma gözlendi. İstihdamdaki istikrarlı artış devam etti.
DIŞ DENGE
Avrupa Birliği ülkelerinin talebindeki artışın ihracat üzerindeki olumlu etkisi güçlenerek sürdüğü belirtilen sunumda, “Artan jeopolitik riskler ihracat artışını sınırladı. Petrol fiyatlarındaki düşüşün cari denge üzerindeki olumlu etkisinin sürmesi beklendi. Önümüzdeki dönemde cari işlemler dengesindeki iyileşmenin devam edeceği öngörüldü. Cari işlemler açığı finansmanı uzun vadeli borçlanma ve doğrudan yabancı sermaye yatırımları ile sağlandı” denildi.
ENFLASYON
Son dönemde enflasyon düştüğü ancak döviz kuru hareketlerinin gecikmeli etkileri nedeniyle çekirdek göstergeler yüksek seyrettiği, ithalat girdi fiyatlarındaki düşüşün, son aylarda enflasyon üzerindeki maliyet yönlü baskıları hafiflettiği ve orta vadeli enflasyon beklentileri Mart ayında sınırlı bir iyileşme gösterdiği kaydedildi.
PARASAL VE FİNANSAL KOŞULLAR
Yakın dönemde küresel oynaklık göstergeleri bir miktar düşmesi ile risk iştahının arttığı açıklanan sunumda, “Bu doğrultuda, son haftalarda gelişmekte olan ülkelere yönelik portföy akımlarında bir miktar toplarlanma gözlenirken risk primi göstergeleri aşağı yönlü bir seyir izledi. Ağustos 2015 tarihinde yayımlanan yol haritasında belirtilen araçların kullanılmaya başlamasıyla birlikte Türk lirasının göreli oynaklığı azaldı” ifadelerine yer verdi.
ESNEK DÖVİZ SATIM İHALELERİ
Önümüzdeki dönemde cari açıktaki iyileşme ve enerji fiyatlarındaki düşük seyrin etkisiyle döviz talebinin önemli ölçüde azalması beklendiği belirtilerek, “Döviz likiditesi araçları da Türk lirasının değerini dengeleyici yönde kullanılmaya devam edilecek. Bu çerçevede, esnek döviz satım ihaleleri yoluyla gerekli görülen günlerde ve gerekli görülen tutarlarda döviz likiditesi sağlanması esas alınacak” denildi.
Getiri eğrisi yataya yakın konumunu koruduğu belirtilen sunumun devamında şu ifadelere yer verildi: “Sıkı finansal koşullara bağlı olarak tüketici kredisi faiz oranları yüksek seviyelerde seyretti. Parasal ve finansal koşullardaki sıkılaşma sonucu yıllık kredi büyüme hızlarındaki azalış sürdü. Ticari kredilerin tüketici kredilerine göre daha hızlı büyümesi fiyat istikrarına, finansal istikrara ve dengelenme sürecine katkı yaptı”.

Etiketler: » » »
Share

Yorum yapabilmek için Giriş yapın.