logo

Girişimlerin Teknolojiyle İmtihanı

On girişimden dokuzu İnternet erişimine sahip

Araştırma sonuçlarına göre 10 ve daha fazla çalışanı olan girişimlerin İnternete erişim oranı 2016 yılında %93,7 oldu. Bu oran, 2015 yılında %92,5’ti. Çalışan sayısı büyüklük gruplarına göre İnternet erişim oranları ise; 10-49 çalışanı olan girişimlerde %92,8 iken, 50-249 çalışanı olan girişimlerde %96,9, 250 ve üzeri çalışanı olan girişimlerde ise %99,5 oldu. Bilgisayar kullanım oranı 2016 yılında 10 ve daha fazla çalışanı olan girişimler için %95,9 iken 2015 yılında %95,2 idi.

Web sayfasına sahip girişimlerin oranı %66 oldu

Girişimlerin %66’sı 2016 yılında web sayfasına sahip iken, bu oran bir önceki yıl %65,5 idi. Web sayfası sahiplik oranı %89,7 ile en yüksek 250 ve üzeri çalışanı olan girişimlerde iken, bunu %79,0 ile 50-249 çalışanı olan girişimler ve %62,4 ile 10-49 çalışanı olan girişimler takip etti.

Girişimlerin %91,6’sı genişbant bağlantı kullandı

Girişimlerin %91,6’sı 2016 yılında İnternete erişimde genişbant bağlantı kullandı.

Genişbant İnternet erişimine sahip girişimlerin abone oldukları İnternet bağlantı hızları dikkate alındığında, %35,3’ü 10 Mbit/s altında, %47,5’i 10-99 Mbit/s hız aralığında ve %17,2’si ise 100 Mbit/s ve üzeri hızda İnternet kullandı. İnternet bağlantı hızları girişimin büyüklüğü ile artmaktadır.

Girişimlerin %11,9’u online satış yaptı

Girişimlerin %11,9’u 2015 yılında İnternet  (web siteleri, online mağazalar ve mobil uygulamalar) üzerinden ve/veya Elektronik Veri Alışverişi (EDI) ile mal/hizmet siparişi aldı/satış yaptı. Çalışan sayısı büyüklük gruplarına göre bu oran 250 ve üzeri çalışanı olan girişimlerde %21,1 iken, 50-249 çalışanı olan girişimlerde %12,6 ve 10-49 çalışanı olan girişimlerde ise %11,4’tür.

Girişimlerin %38,1’i sosyal medyayı kullandı

Araştırma sonuçlarına göre 10 ve daha fazla çalışanı olan girişimlerin %38,1’i 2016 yılında sosyal medya uygulamalarını kullandı. Bu oran 2015 yılında %38,8 idi. Sosyal ağlar, %94,9 ile sosyal medya uygulamalarını kullanan girişimlerin en çok tercih ettiği sosyal medya uygulaması oldu.

Kamu kurum ve kuruluşlarıyla iletişimde İnternet kullanma oranı %86,2 oldu

Girişimlerin kamu kurum ve kuruluşları ile iletişimde İnternet kullanma oranı 2015 yılında %86,2 oldu. Kamu kurum ve kuruluşlarıyla iletişimde İnterneti kullanan girişimler, %87,8 ile kamu kuruluşlarının web sayfasından bilgi almak, %80,4 ile kamu kuruluşlarının web sayfasından form almak/indirmek, %78,6 ile web üzerinden resmi formları doldurmak, %66,8 ile KDV beyannamesi vermek ve %68,7 ile SGK beyanları vermek için İnterneti kullandı.

Share

Yorum yapabilmek için Giriş yapın.