logo

Ar-Ge Harcamaları Arttı

Merkezi yönetim bütçesinden Ar-Ge faaliyetleri için gerçekleştirilen harcama 2015 yılı için 6 Milyar 173 Milyon TL oldu

Merkezi yönetim bütçesi üzerinden gerçekleştirilen hesaplamalara göre 2015 yılında Ar-Ge için bir önceki yıla göre %10 artışla 6 Milyar 173 Milyon TL harcama yapıldı.

Bu sonuca göre 2015 yılı merkezi yönetim bütçesinden Ar-Ge faaliyetleri için gerçekleştirilen harcamaların Gayrisafi Yurtiçi Hasıla içerisindeki oranı %0,32, merkezi yönetim bütçe harcamaları içerisindeki payı ise %1,08 oldu. Bu oranlar 2014 yılında sırasıyla %0,32 ve %1,12 idi.

Merkezi Yönetim Bütçesinden Ar-Ge için tahsis edilen başlangıç ödeneği 2016 yılı için 7 Milyar 461 Milyon TL oldu

Bütçe başlangıç ödenekleri esas alınarak yapılan tahmini sonuçlara göre 2016 yılı merkezi yönetim bütçesinden Ar-Ge için tahsis edilen başlangıç ödeneği 7 Milyar 461 Milyon TL oldu.

Dolaylı Ar-Ge desteği 2015 yılında 1 Milyar 722 Milyon TL oldu

Ar-Ge faaliyetlerine yönelik vergi indirim ve istisnalarının toplamı 2015 yılında 1 Milyar 722 Milyon TL oldu. Dolaylı Ar-Ge desteği 2016 yılı için ise 1 Milyar 914 Milyon TL olarak tahmin edildi.

Share

Yorum yapabilmek için Giriş yapın.